×
×

Lịch cắt điện tại Thanh Hóa ngày 17/6

Theo kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa dự kiến ngừng cung cấp điện trong ngày 17/6 như sau:

Điện lực khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung:

– Lộ 471 E9.23: Thời gian cắt điện 07:00 – 12:00 (Một phần: P.Lam sơn, P.Đông Sơn, P. Ngọc Trạo, xã Quang Trung, P.Ba Đình, P. Phú Sơn)

– Lộ 373 E9.4: Thời gian cắt điện 14:00 – 22:00 (Một phần xã Yến Sơn, xã Lĩnh Toại và một phần huyện Nga Sơn, huyện Hậu lộc)

– Lộ 471 E9.18: Thời gian cắt điện 14:00 – 22:00 (Một phần xã Hà Sơn)

– Lộ 374 E9.4: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Một phần xã Hà Bình, Hà Bắc, Hà Long)

– Lộ 371 E9.4: Thời gian cắt điện 18:00 – 24:00 (Công ty thuốc lá Thanh Hóa, một phần thị trấn Hà Trung, xã Hà Ngọc)

– Lộ 375 E9.23: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Một phần: P.Bắc Sơn + P.Ba Đình Khu B Khu CN Bỉm Sơn)

– Lộ 374 E9.23: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Một phần: P.Bắc Sơn + P.Ba Đình + P. Đông Sơn, xã Hà Vinh Khu B Khu CN Bỉm Sơn)

Điện lực Bá Thước:

– Đường dây sau MCPĐ 373/01 Ái Thượng: Thời gian cắt điện 07:00 – 20:00 (Một phần xã Ái Thượng, Hạ Trung)

– Đường dây sau MCPĐ 373/01 Lũng Niêm: Thời gian cắt điện 07:00 – 20:00 (Xã Lũng Niêm, Cổ Lũng, Lũng Cao)

Điện lực Cẩm Thủy:

– Lộ 371 E9.38: Thời gian cắt điện 06:00 – 23:00 (Một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Tâm, một phần thị trấn Yên)

– Lộ 374 E9.5: Thời gian cắt điện 06:00 – 23:00 (Một phần xã Yên Tâm, Một phần xã Quý Lộc, một phần thị trấn Yên Lâm, một phần làng nghề Yên Lâm: NR Tiến Độ, NR NM Z111, Một phần xã Lộc Thịnh, các xã Cẩm Yên, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Cẩm Phú, một phần Cẩm Ngọc)

– Lộ 477 E9.38: Thời gian cắt điện 10:00 – 24:00 (Một phần thị trấn Phong Sơn, Các xã Cẩm Bình, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Lương, Cẩm Liên, trại Giam Thanh Cẩm)

Điện lực Đông Sơn:

– Lộ 471 E9.1: Thời gian cắt điện 07:00 – 14:00 (TT Rừng Thông, Đông Tiến, Đông Khê, Đông Lĩnh)

– Lộ 475 E9.1: Thời gian cắt điện 10:00 – 18:00 (Các xã: Đông Thịnh, Đông Hòa, Đông Văn, một phần xã Đông Yên, Đông Tân)

– Đường dây sau MCPĐ 477/47 thuộc lộ 477 E9.1: Thời gian cắt điện 16:00 – 23:00 (Các xã: Đông Lĩnh, Thiệu Giao, Thiệu Vân, Thiệu Tân, Thiệu Khánh, Thiệu Dương)

– Lộ 371 E9.48: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Đông Thanh, một phầnThiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Đô và Thiệu Hóa)

Điện lực Hoằng Hóa:

– Lộ 472 E9.14: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Xã Hoằng Châu, Hoằng Lưu, Hoằng Phong, Hoằng Châu, một phần xã Hoằng Phụ, một phần xã Hoằng Thanh, một phần xã Hoằng Đông)

– Lộ 371 E9.18: Thời gian cắt điện 07:00 – 14:00 (Một phần xã Hoằng Quý, một phần xã Hoằng Phú, một phần xã Hoằng Quỳ, một phần Phường Tào Xuyên)

– Lộ 472 TG Hoằng Ngọc: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Các xã Hoằng Trường, xã Hoằng Yến, một phần xã Hoằng Tiến, một phần xã Hoằng Ngọc, một phần xã Hoằng Hải)

– Lộ 475 E9.14: Thời gian cắt điện 12:00 – 20:00 (Xã Hoằng Hà, Hoằng Đạt, một phần thị trấn Bút Sơn, xã Hoằng Đạo, một phần xã Hoằng Ngọc)

– Lộ 473 E9.39: Thời gian cắt điện 12:00 – 20:00 (một phần thị trấn Bút Sơn, chi nhánh cấp nước sạch Hoằng Hóa)

– Đường dây sau MCPĐ 476/01 E9.18 Xuân Giang Phượng: Thời gian cắt điện 12:00 – 20:00 (Xã Hoằng Giang, Hoằng Phượng, Hoằng Xuân, một phần xã Triệu Lộc)

– Lộ 471 E9.14: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (một phần xã Hoằng Thái, xã Hoằng Thành, xã Hoằng Trạch, Hoằng Tân, một phần xã Hoằng Lộc)

– Lộ 372 E9.14: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (Phường Tào Xuyên, một phần Phường Long Anh, một phần xã Hoằng Đức, một phần thị trấn Bút Sơn)

Điện lực Hậu Lộc:

– Lộ 371 E9.18: Thời gian cắt điện 07:00 – 14:00 (Gạch Sơn Trang, Petec, VinFast và một phần địa phận Huyện Hoằng Hóa)

– Lộ 971 TG Hậu Lộc: Thời gian cắt điện 10:00 – 17:00 (Xã Phú Lộc và xã Hòa Lộc)

– Lộ 972 TG Hậu Lộc: Thời gian cắt điện 14:00 – 22:00 (Một phần xã Phú Lộc và Thị Trấn, Xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Thuần Lộc, Văn Lộc)

– Lộ 373 E9.4: Thời gian cắt điện 14:00 – 22:00 (Một phần xã Hưng Lộc, một phần xã Đa Lộc, xã Minh Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc)

– Đường dây sau MCPĐ 372/33 lộ 372 E9.18 Hậu Lộc: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Một phần xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Thành Lộc)

Điện lực Mường Lát:

– Đường dây sau MCPĐ 374/15 Bản Ón lộ 374 E9.12: Thời gian cắt điện 08:00 – 16:00 (Một phần xã Tam Chung)

Điện lực Nông Cống:

– Lộ 371 E9.8: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần xã Trường Giang, một phần xã Trường Sơn, xã Trường Trung, xã Tượng Lĩnh, xã Tượng Sơn, một phần xã Tượng Văn)

– Lộ 373 E9.8: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần xã Hoàng Giang, một phần xã Minh Khôi, một phần xã Tế Nông)

– Lộ 375 E9.8: Thời gian cắt điện 15:00 – 22:00 (Xã Công Chính, xã Công Liêm, xã Thăng Bình, xã Thăng Long, xã Thăng Thọ, một phần Thị Trấn Nông Cống, một phần xã Vạn Hòa, xã Vạn Thắng, một phần xã Vạn Thiện, xã Yên Mỹ, xã Thanh Tân huyện Nông Cống; Xã Xuân Phúc, xã Yên Lạc huyện Như Thanh)

– Lộ 971 TG Thanh Tân: Thời gian cắt điện 07:00 – 24:00 (Một phần xã Thanh Tân huyện Như Thanh)

– Lộ 377 E9.27: Thời gian cắt điện 15:00 – 22:00 (Một phần phường/xã: An Hưng, Đông Vinh, Quảng Thắng, Quảng Thịnh TP Thanh Hóa;)

Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh:

– Lộ 373 E9.21: Thời gian cắt điện 07:00 – 14:00 (Thị Trấn Ngọc Lặc, một phần xã Thúy Sơn, xã Mỹ Tân, Ngọc Liên, Ngọc Trung, một phần xã Minh Tiến, một phần xã Lam Sơn. Thị Trấn Lang Chánh, Giao An, Giao Thiện, Đồng Lương, Trí Nang, Yên Thắng, Yên Khương)

– Lộ 372 E9.12: Thời gian cắt điện 14:00 – 22:00 (Thị Trấn Lang Chánh, xã Tân Phúc, Tam Văn, Đồng Lương. Huyện Bá Thước: Xã Thiết Ống, Điền Thượng, Điền Hạ)

– Lộ 373 E9.3: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 ( Xã Kiên Thọ. Huyện Thọ Xuân: Một phần xã Xuân Thiên, Thuận Minh, Thọ Lập)

Điện lực Nga Sơn:

– Lộ 475 E9.47: Thời gian cắt điện 07:00 – 14:00 (Một phần xã Nga Yên, Nga Giáp, Nga Hải)

– Lộ 371 E9.47: Thời gian cắt điện 07:00 – 14:00 (Một phần các xã Nga Yên, Thị Trấn, Nga Thanh, Nga Tân, Nga Thắng, Nga Văn, Nga Phượng, toàn bộ các xã Nga Trung, Nga Thuỷ)

– Lộ 373 E9.4: Thời gian cắt điện 14:00 – 22:00 (Một phần xã Nga Phượng, Nga Thắng, Nga Thạch, toàn bộ xã Nga Bạch)

– Lộ 374 E9.23: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Một phần các xã Nga Giáp, Nga An, Nga Văn, Thị Trấn. Toàn bộ xã Nga Thiện, Nga Trường.)

Điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân:

– Lộ 377 E9.8: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Xã Xuân Phúc, Xuân Khang, Xuân Thái, Hải Long, một phần Thị Trấn Bến Sung,)

– Lộ 471 Yên Thọ: Thời gian cắt điện 15:00 – 22:00 (Xã Mậu Lâm, Phú Nhuận, Phượng Nghi, một phần thị trấn Bến Sung)

– Đường dây sau MCPĐ 375/01 Phú Sơn lộ 375 E9.37: Thời gian cắt điện 07:00 – 24:00 (Xã Thanh Kỳ, Xã Thanh Tân huyện Như Thanh)

Điện lực Quan Hóa:

– Đường dây sau MCPĐ 374/185 Mường Lát: Thời gian cắt điện 10:00 – 18:00 (Gồm xã Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt)

Điện lực Quan Sơn:

– Đường dây sau LBS 371-7/01 Trung Xuân: Thời gian cắt điện 07:00 – 20:00 (Xã Trung Xuân)

– Đường dây sau CDPĐ 371-7/14 Sơn Thuỷ: Thời gian cắt điện 07:00 – 20:00 (Xã Sơn Thuỷ)

Điện lực Quảng Xương:

– Đường dây sau MCPĐ 476/123 lộ 476 E9.27: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Các xã Quảng Long, Quảng Hòa, Quảng Hợp; Quảng Phong)

– Đường dây sau CDPĐ 473-7/02 Quảng Hùng lộ 473E9.27; CDPĐ 473-7/03 Quảng Đại lộ 473E9.27: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Xã Quảng Hùng, Quảng Đại, Quảng Giao)

– Lộ 473 E9.29: Thời gian cắt điện 15:00 – 23:00 (Một phần xã Quảng Thạch, xã Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Khê)

– Lộ 479 E9.29: Thời gian cắt điện 15:00 – 23:00 (Một phần các Xã Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Hợp, Quảng Đức)

– Lộ 376 E9.1: Thời gian cắt điện 07:00 – 17:00 (Một phần Quảng Thành; Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa)

Điện lực Nghi Sơn:

– Lộ 371 E9.8: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Các xã Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh, Triêu Dương, Thanh Thủy, một phần Phường Hải An, Phường Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Châu, Hải Ninh)

– Lộ 375 E9.37: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Xã Phú Lâm, Phú Sơn)

– Đường dây sau LBS 473-07/23 lộ 473 E9.37: Thời gian cắt điện 15:00 – 23:00 (Xã Hải Nhân, Định Hải)

– Lộ 476 E9.37: Thời gian cắt điện 15:00 – 23:00 (Nhà máy ANNORA)

Điện lực Thiệu Hóa:

– Lộ 371 E9.48: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Xã Thiệu Viên, Minh Tâm, Thiệu Hòa, Thiệu Chính, Thiệu Toán, Xuân Khánh, Xuân Phong, Thọ Lộc, Nam Giang, Đông Thanh)

– Lộ 971 TG Thiệu Duy: Thời gian cắt điện 15:00 – 23:00 (Xã Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh và một phần xã Thiệu Duy)

– Lộ 973 TG Thiệu Hưng: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần xã Thiệu Long, Thiệu Phú, Thiệu Duy)

– Lộ 972 TG Thiệu Hưng: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (Xã Thiệu Nguyên, một phần thị trấn Thiệu Hóa)

Điện lực Thành phố:

– Đường dây sau CDPT 481-1/ RMU Đông Hải 2 lộ 481 E9.9: Thời gian cắt điện 07:00 – 17:00 (Khu vực Đông Hải)

– Lộ 474 E9.27: Thời gian cắt điện 07:00 – 17:00 (Khu vực Đông Vệ)

Điện lực Triệu Sơn:

– Lộ 473 E9.17: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (một phần Thị Trấn, xã Minh Dân, một phần xã Dân Quyền)

– Lộ 372 E9.17: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Triệu Sơn: một phần xã Tân Ninh, xã Đồng Lợi, một phần xã Đồng Tiến, một phần xã Đồng Thắng; Nông Cống: xã Tân Thọ, một phần xã Tân Phúc, xã Tân Cầu)

– Lộ 375 E9.17: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần xã Vân Sơn, xã Thái Hoà, một phần xã Tân Ninh, một phần xã Khuyến Nông, một phần xã Nông Trường)

– Lộ 475 E9.48: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (xã Dân Lý, một phần xã Dân Quyền, xã Tiến Nông)

– Lộ 472 E9.17: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần Thị Trấn, một phần xã Minh Sơn, một phần xã Dân Lực, xã Thọ Vực, xã Thọ Phú, một phần xã Dân Quyền)

– Lộ 474 E9.17: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (một phần xã Minh Sơn, một phần xã Thọ Tân, xã Hợp Lý, một phần xã Hợp Tiến, một phần xã Hợp Thành)

– Lộ 471 TG Đà: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (một phần xã Thọ Dân, một phần xã Thọ Tiến, một phần xã Xuân Thọ, xã Thọ Bình, xã Bình Sơn)

Lộ 472 TG Đà: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (một phần xã Thọ Dân, xã Xuân Thịnh, xã Xuân Lộc, một phần xã Thọ Thế, một phần xã Dân Lực)

– Lộ 473 TG Đà: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (một phần xã Thọ Dân, xã Thọ Ngọc, xã Thọ Cường, xã Thọ Sơn, một phần xã Thọ Tiến)

– Lộ 471 E9.17: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (một phần xã Xuân Du, một phần xã Hợp Tiến, xã Triệu Thành, xã Cán Khê)

– Lộ 377 E9.1: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (một phần xã Đông Tân, xã Đông Yên, một phần xã Đồng Tiến, một phần xã Đồng Thắng)

Điện lực Thạch Thành:

– Lộ 971 TG Dốc Trầu: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần xã Thành Hưng, một phần thị trấn Kim Tân, xã Thạch Định, Thạch Đồng)

– Lộ 972 TG Dốc Trầu: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần thị trấn Kim Tân, một phần xã Thành Tân, xã Thành Trực, Thành Vinh)

– Lộ 973 TG Dốc Trầu: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần xã Thành Thọ, thị trấn Vân Du)

– Đường dây sau MCPĐ 377/158A lộ 377 E9.23: Thời gian cắt điện 15:00 – 23:00 (Một phần thị trấn Vân Du, xã Thành Tân, Thành Công, Thành Minh)

– Đường dây sau MCPĐ 374/116 lộ 374 E9.4: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Một phần xã Thành Tâm, xã Ngọc Trạo, Thành An, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Long, một phần thị trấn Kim Tân)

Điện lực Thọ Xuân:

-Đường dây sau LBS 472-7/08 NR Hạnh Phúc: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần thị trấn Thọ Xuân)

– Lộ 471 Bàn Thạch: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Xã Xuân Trường, Xuân Hòa, Thọ Hải và một phần thị trấn Thọ Xuân)

– Lộ 473 E9.3: Thời gian cắt điện 07:00 – 17:00 (Xã Thọ Lâm, Thọ Diên và một phần thị trấn Lam Sơn)

– Lộ 472 E9.3: Thời gian cắt điện 07:00 – 17:00 (Xã Xuân Phú, Thọ Xương)

– Lộ 474 E9.3: Thời gian cắt điện 15:00 – 20:00 (Xã Xuân Phú)

– Lộ 373 E9.3: Thời gian cắt điện 17:00 – 24:00 (Xã Xuân Thiên, Thuận Minh, Thọ Lập)

Điện lực Thường Xuân:

– Lộ 972 + 973 TG Thường Xuân: Thời gian cắt điện 07:30 – 20:00 (Một phần thị trấn Thường Xuân, Xuân Dương, Thọ Thanh, một phần xã Ngọc Phụng)

Điện lực Vĩnh Lộc:

– Đường dây sau LBS 376-7/110A lộ 371 E9.26: Thời gian cắt điện 07:00 – 14:00 (Các xã: Minh Tân, xã Vĩnh Thịnh và các cơ quan, doanh nghiệp)

– Lộ 473 E9.26: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (Huyện Vĩnh Lộc: Gồm một phần các xã: Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh và các cơ quan, doanh nghiệp)

– Lộ 471 E9.18: Thời gian cắt điện 14:00 – 22:00 (Huyện Vĩnh Lộc: Toàn bộ xã Vĩnh An và các doanh nghiệp trên địa bàn xã Minh Tân)

Điện lực Yên Định:

– Lộ 477 E9.26: Thời gian cắt điện 07:00 – 15:00 (Một phần thị trấn Quán lào, một phần xã Định Bình)

– Lộ 473 E9.26: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (Một phần thị trấn Quán lào, xã Định Hưng, Định Hải, Định Tân, Định Tiến, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hùng)

– Lộ 471 E9.26: Thời gian cắt điện 06:00 – 14:00 (Các xã Định Tăng, Yên Lạc, một phần Thị Trấn quán lào, một phần xã Yên Ninh. Huyện Thiệu hóa: xã Thiệu Ngọc và một phần xã Thiệu Vũ)

– Lộ 373 E9.26: Thời gian cắt điện 16:00 – 24:00 (Nhà máy giầy ALENA; Nhà máy giầy WELINA; Công ty cổ phần may TATSU)

 

Related Posts

Nam Thư suốt 12 năm không về quê ăn tết với bố mẹ

Nói về việc bị cư dân mạng phản ứng chuyện không về quê ăn Tết với gia đình, Nam Thư lên tiếng: ‘Tôi không làm gì sai,…

Toa:ng rồi, Nam Thư bị “già làng” tương tác rồi đây

Vụ drama của Nam Thư lại có thêm diễn biến mới.Những ngày qua, scandal của Nam Thư khiến showbiz dậy sóng. Hiện tại, nhất cử nhất động…

Có người chống lưng, Nam Thư hống hách đến tận nhà yêu cầu chính thất và gia đình phải xin lỗi mình: ‘Chuẩn bị đi 5 năm là ít’

Diễn viên Nam Thư khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về mình là sai sự thật, đồng thời cho biết sẽ nhờ…

Người đàn ông Hà Nội có 16 vợ, 24 con sống rải rác khắp miền Bắc, có năm làm 2 đám cưới, đông vợ lắm con mà cuối đời khổ không tưởng

Sau 16 lần cưới vợ, ông Hành tuyên bố dừng cưới vợ mới. Ở Gia Lâm (Hà Nội) có một người đàn ông nhiều vợ, lắm con…

Quang Linh ôm thùng sầu riêng của Hằng Du Mục bỏ chạy bị nhãn hàng ch:ê ăn quá nhiều

O Huyền Sầu Riêng đang rơi vào tình thế bất lợi sau khi vạ miệng với Quang Linh Vlogs trên phiên livestream 7/7 vừa qua.Ngày 7/7 vừa…

Biết tin ai đây: Mẹ chồng chính thất tung bằng chứng “giải oan” cho Nam Thư

Tối 4/7, mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn liên quan đến chuyện đời tư được cho là của diễn viên Nam Thư. Theo thông tin…