×
×

Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/07/2023 tại Long An

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Long An ngày 13/07/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/07/2023 tại Long An

Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/07/2023 tại Long An

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Long An ngày 13/07/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Ngày


Khu vực
Đơn vị

Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 16h00
Một phần xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An.


Điện lực Tân An
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Thủ Thừa

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 11h30
Một phần xã Tân Thành thuộc huyện Thủ Thừa.
Điện lực Thủ Thừa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Đức Hòa

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 07h30 – 10h00
Một phần xã Đức Lập Hạ.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 08h00 – 09h40
Một phần thị trấn Hậu Nghĩa.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 08h00 – 11h00
HKD Nguyễn Thị Thẳm.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 08h00 – 09h00
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Sa.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 09h40 – 10h40
CSSX tay nắm cửa tủ TP.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 10h10 – 11h30
Một phần thị trấn Hậu Nghĩa.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 10h20 – 11h20
NT Trần Thị Nga
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 10h30 – 12h00
Một phần xã Đức Hòa Đông.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 13h00 – 14h30
Một phần xã Hòa Khánh Tây
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 13h00 – 16h00
Một phần xã Đức Hòa Đông.

Công ty TNHH Trường Sơn Sài Gòn.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 13h00 – 14h00
Công ty Đại Gia Quý
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 14h10 – 15h10
HKD Nguyễn Văn Thiện.
Điện lực Đức Hòa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện huyện Cần Giuộc

Advertisements


Ads end in 04


Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 07h30 – 08h30
Công ty bê tông Minh Quân.
Điện lực Cần Giuộc
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 08h50 – 09h20
Công ty Bằng Tâm.
Điện lực Cần Giuộc
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 09h50 – 10h20
HKD Nguyễn Thị Lợi.
Điện lực Cần Giuộc
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 11h30 – 12h00
Công Ty TNHH Hiệp Phú.
Điện lực Cần Giuộc
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 13h50 – 14h30
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động
Điện lực Cần Giuộc
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 15h00 – 15h30
NMXLNT Tập Trung.
Điện lực Cần Giuộc
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 16h00 – 16h30
Công Ty CP Hoàng Sơn Fly Ash Cement.
Điện lực Cần Giuộc
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Mộc Hóa

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 07h30 – 16h30
Một phần ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa.


Điện lực Mộc Hóa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Bến Lức

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h30 – 16h30
Một phần ấp 10 xã Lương Hòa.
Điện lực Bến Lức
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Cần Đước

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 11h30
Một phần ấp Chợ Trạm, Cầu Nhỏ xã Mỹ Lệ
Điện lực Cần Đước
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 14h00 – 16h00
Một phần ấp 3 xã Phước Đông.

Một phần ấp Đông Nhất xã Tân Chánh
Điện lực Cần Đước
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tân Trụ

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 13h00 – 13h30
TSTL Lê Văn Hương
Điện lực Tân Trụ
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 13h45 – 14h15
TSTL Trần Phước Cường Thập.
Điện lực Tân Trụ
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 14h30 – 15h00
TSTL Phạm Văn Ấy.
Điện lực Tân Trụ
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 15h15 – 15h45
TSTL Đỗ Quốc Dũng
Điện lực Tân Trụ
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

13/07/2023

từ 16h00 – 16h30
TSTL Đặng Phi Hùng
Điện lực Tân Trụ
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Đức Huệ

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 16h00
Ấp An Hòa xã BHB
Điện lực Đức Huệ
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Thạnh Hóa

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 10h00
Một phần Ấp 3 thuộc xã Tân Đông.
Điện lực Thạnh Hóa
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Hưng

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 11h30
Một phần ấp 3 thuộc xã Vĩnh Bình.
Điện lực Vĩnh Hưng
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tân Hưng

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 15h30
Một phần ấp: Cái Tràm, Cái Bát, xã Vĩnh Thạnh.
Điện lực Tân Hưng
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Ngày
Khu vực
Đơn vị
Thông tin

13/07/2023

từ 08h00 – 12h00
Một phần ấp Long Trường xã Long Trì.
Điện lực Châu Thành
Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Related Posts

Nam Thư suốt 12 năm không về quê ăn tết với bố mẹ

Nói về việc bị cư dân mạng phản ứng chuyện không về quê ăn Tết với gia đình, Nam Thư lên tiếng: ‘Tôi không làm gì sai,…

Toa:ng rồi, Nam Thư bị “già làng” tương tác rồi đây

Vụ drama của Nam Thư lại có thêm diễn biến mới.Những ngày qua, scandal của Nam Thư khiến showbiz dậy sóng. Hiện tại, nhất cử nhất động…

Có người chống lưng, Nam Thư hống hách đến tận nhà yêu cầu chính thất và gia đình phải xin lỗi mình: ‘Chuẩn bị đi 5 năm là ít’

Diễn viên Nam Thư khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về mình là sai sự thật, đồng thời cho biết sẽ nhờ…

Người đàn ông Hà Nội có 16 vợ, 24 con sống rải rác khắp miền Bắc, có năm làm 2 đám cưới, đông vợ lắm con mà cuối đời khổ không tưởng

Sau 16 lần cưới vợ, ông Hành tuyên bố dừng cưới vợ mới. Ở Gia Lâm (Hà Nội) có một người đàn ông nhiều vợ, lắm con…

Quang Linh ôm thùng sầu riêng của Hằng Du Mục bỏ chạy bị nhãn hàng ch:ê ăn quá nhiều

O Huyền Sầu Riêng đang rơi vào tình thế bất lợi sau khi vạ miệng với Quang Linh Vlogs trên phiên livestream 7/7 vừa qua.Ngày 7/7 vừa…

Biết tin ai đây: Mẹ chồng chính thất tung bằng chứng “giải oan” cho Nam Thư

Tối 4/7, mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn liên quan đến chuyện đời tư được cho là của diễn viên Nam Thư. Theo thông tin…