×
×

Lịch cúp điện Long An ngày mai 29/6 chuẩn nhất

Điện lực:
Điện Lực Tân An

Ngày:


29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 16:30

Khu vực:
Ấp 1 – xã Mỹ Phú

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Thủ Thừa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 10:00

Khu vực:
Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Tân Thành – Huyện Thủ Thừa

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực:
Một phần xã Hòa Khánh Đông

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 13:00

Khu vực:
Một phần xã Đức Hòa Thượng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:30 đến 10:00

Khu vực:
Cty Liên Minh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:15 đến 10:15

Khu vực:
Một phần xã Hòa Khánh Nam

Lý do:

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:30 đến 11:30

Khu vực:
Một phần xã Hòa Khánh Tây

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:30 đến 12:00

Khu vực:
SỢI ĐÔNG QUANG

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 14:30

Khu vực:
Một phần xã Hòa Khánh Tây

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực:
Một phần xã Đức Hòa Đông

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 14:30

Khu vực:
Công ty TNHH Vải KT Phương Nam

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Đức Hòa

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:00 đến 16:30

Khu vực:
Một phần xã Đức Lập Hạ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 08:30

Khu vực:
Trang Trại Hoà Oanh Hiệp

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:00 đến 09:30

Khu vực:
Công Ty TNHH MTV Bách Tùng Long An

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:40 đến 10:10

Khu vực:
Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:20 đến 10:50

Khu vực:
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Thái Dương Á Châu

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 11:00 đến 11:30

Khu vực:
CTy TNHH SX TM An Lộc Phát

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:30 đến 14:00

Khu vực:
Công Ty TNHH Nhơn Hòa Long An

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 14:50 đến 15:30

Khu vực:
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Cần Giuộc

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:50 đến 16:30

Khu vực:
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 09:00

Khu vực:
TSTL Lê Đắc Thành

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:30 đến 11:30

Khu vực:
Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:30 đến 10:30

Khu vực:
TSTL Huỳnh Văn Hóa

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 11:00 đến 13:00

Khu vực:
Chi nhánh Công ty TNHH SX TM Lưu Yến Oanh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực:
KDC 135 Thị Trấn Bến Lức

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Bến Lức

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 14:00 đến 15:30

Khu vực:
Công ty TNHH MTV TM Hiệp Phú Phát

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân Trụ

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực:
Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân Trụ

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực:
Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Vĩnh Hưng

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 15:00

Khu vực:
Một phân ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Tân Hưng

Ngày:
29 tháng 6 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực:
Một phần ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Related Posts

Nam Thư suốt 12 năm không về quê ăn tết với bố mẹ

Nói về việc bị cư dân mạng phản ứng chuyện không về quê ăn Tết với gia đình, Nam Thư lên tiếng: ‘Tôi không làm gì sai,…

Toa:ng rồi, Nam Thư bị “già làng” tương tác rồi đây

Vụ drama của Nam Thư lại có thêm diễn biến mới.Những ngày qua, scandal của Nam Thư khiến showbiz dậy sóng. Hiện tại, nhất cử nhất động…

Có người chống lưng, Nam Thư hống hách đến tận nhà yêu cầu chính thất và gia đình phải xin lỗi mình: ‘Chuẩn bị đi 5 năm là ít’

Diễn viên Nam Thư khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về mình là sai sự thật, đồng thời cho biết sẽ nhờ…

Người đàn ông Hà Nội có 16 vợ, 24 con sống rải rác khắp miền Bắc, có năm làm 2 đám cưới, đông vợ lắm con mà cuối đời khổ không tưởng

Sau 16 lần cưới vợ, ông Hành tuyên bố dừng cưới vợ mới. Ở Gia Lâm (Hà Nội) có một người đàn ông nhiều vợ, lắm con…

Quang Linh ôm thùng sầu riêng của Hằng Du Mục bỏ chạy bị nhãn hàng ch:ê ăn quá nhiều

O Huyền Sầu Riêng đang rơi vào tình thế bất lợi sau khi vạ miệng với Quang Linh Vlogs trên phiên livestream 7/7 vừa qua.Ngày 7/7 vừa…

Biết tin ai đây: Mẹ chồng chính thất tung bằng chứng “giải oan” cho Nam Thư

Tối 4/7, mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn liên quan đến chuyện đời tư được cho là của diễn viên Nam Thư. Theo thông tin…