×
×

Lịch cúp điện Thanh Hóa ngày 14/7 chuẩn nhất

Lịch cúp điện Thanh Hóa ngày 14/7/2023

Điện lực:


Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 04:00 đến 18:30

Khu vực:
Lộ 376 E 9.4

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:00 đến 17:30

Khu vực:
Một Phần xã Hà Ninh Huyện Hà Trung Thanh Hóa

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn – Hà Trung

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 06:30 đến 10:00

Khu vực:
Khu phố 2 P Ba Đình

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cẩm Thuỷ

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:00 đến 12:00

Khu vực:
TBA Bưu Điện-31,5kVA

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hoằng Hoá

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:30 đến 08:30

Khu vực:
TBA Hoằng Đồng 1- Xã Hoằng Đồng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hoằng Hoá

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực:
Hoằng Quang 8

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hoằng Hoá

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực:
Hoằng Đại 4

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hoằng Hoá

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 09:00 đến 10:00

Khu vực:
TBA Hoằng Đồng 3- Xã Hoằng Đồng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hoằng Hoá

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 14:00 đến 15:00

Khu vực:
TBA Hoằng Đồng 4- Xã Hoằng Đồng

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hoằng Hoá

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 14:00 đến 18:00

Khu vực:
Hoằng Phúc 4

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hoằng Hoá

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 14:00 đến 18:00

Khu vực:
Hoằng Xuyên 4

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Nông Cống

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 08:30

Khu vực:
Một phần xã Quảng Phúc

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Nông Cống

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 08:30 đến 10:00

Khu vực:
Một phần xã Quảng Phúc

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Nông Cống

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 10:00 đến 11:30

Khu vực:
Một phần xã Quảng Phúc

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Nông Cống

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 14:00 đến 15:30

Khu vực:
Một phần xã Quảng Phúc

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Nông Cống

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 15:30 đến 17:30

Khu vực:
Một phần xã Quảng Phúc

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quan Sơn

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:30

Khu vực:
Phố 1- Xã Thiết ống

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quan Sơn

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:30

Khu vực:
Phố 3- Xã Thiết ống

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Thạch Thành

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 16:30

Khu vực:
Một phần xã Thành Long

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Thọ Xuân

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 17:00 đến 18:00

Khu vực:
Công ty đường Lam Sơn

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Thường Xuân

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 17:00 đến 19:00

Khu vực:
Toàn bộ huyện Thường Xuân và ĐZ + các TBA khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 Thọ Xuân đang đặt trên địa bàn các xã Xuân Phú, xã Xuân Bái và Thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân.

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Vĩnh Lộc

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 18:30 đến 19:30

Khu vực:
Một phần xã Minh Tân , Vĩnh Thịnh

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện Lực Yên Định

Ngày:
14 tháng 7 năm 2023

Thời gian:
Từ 07:00 đến 11:30

Khu vực:
Một phần TT Thống Nhất huyện Yên Định

Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Trạng thái:
Đã duyệt

Related Posts

Nam Thư suốt 12 năm không về quê ăn tết với bố mẹ

Nói về việc bị cư dân mạng phản ứng chuyện không về quê ăn Tết với gia đình, Nam Thư lên tiếng: ‘Tôi không làm gì sai,…

Toa:ng rồi, Nam Thư bị “già làng” tương tác rồi đây

Vụ drama của Nam Thư lại có thêm diễn biến mới.Những ngày qua, scandal của Nam Thư khiến showbiz dậy sóng. Hiện tại, nhất cử nhất động…

Có người chống lưng, Nam Thư hống hách đến tận nhà yêu cầu chính thất và gia đình phải xin lỗi mình: ‘Chuẩn bị đi 5 năm là ít’

Diễn viên Nam Thư khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về mình là sai sự thật, đồng thời cho biết sẽ nhờ…

Người đàn ông Hà Nội có 16 vợ, 24 con sống rải rác khắp miền Bắc, có năm làm 2 đám cưới, đông vợ lắm con mà cuối đời khổ không tưởng

Sau 16 lần cưới vợ, ông Hành tuyên bố dừng cưới vợ mới. Ở Gia Lâm (Hà Nội) có một người đàn ông nhiều vợ, lắm con…

Quang Linh ôm thùng sầu riêng của Hằng Du Mục bỏ chạy bị nhãn hàng ch:ê ăn quá nhiều

O Huyền Sầu Riêng đang rơi vào tình thế bất lợi sau khi vạ miệng với Quang Linh Vlogs trên phiên livestream 7/7 vừa qua.Ngày 7/7 vừa…

Biết tin ai đây: Mẹ chồng chính thất tung bằng chứng “giải oan” cho Nam Thư

Tối 4/7, mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn liên quan đến chuyện đời tư được cho là của diễn viên Nam Thư. Theo thông tin…